ક્યારેય ખાધું છે આવું વેરિયેશન ? બનાવો પાત્રા અને તુરિયાનું ફ્યુઝન..

ચોમાસા ના આ વરસાદી માહૌલ માં દરેક પ્રકાર ના લીલાછમ તાજાં શાક્ભાજીઓ મળી રહે છે. તુરીયા અને અળવી ના પાન પણ હમણા હમણા શાક માર્કેટમાં બહુ જોવા મળે છે. તુરીયાથી તો સૌ પરિચિત છો જ, સાથે અળવી અને પાત્રા વિષે થોડી માહિતી મેળવીએ. Advertisement અળવી નાં પાન પર,… બેસન- ચણાના લોટ માં મસાલા નાખી, પાણી… Continue reading ક્યારેય ખાધું છે આવું વેરિયેશન ? બનાવો પાત્રા અને તુરિયાનું ફ્યુઝન..

સોજી (રવા) સ્ટફ્ડ લાડુ – બહુ સરળ રીતે અને ફટાફટ તૈયાર થઇ જતા આ લાડુ બધાને પસંદ આવશે.

સોજી ( રવા ) સ્ટફ્ડ લાડુ નવલી નવરાત્રી માં માતાજી ને પ્રસાદ ધરાવવા નો મહિમા અનેરો છે. નવરાત્રી ના ઉત્સવ દરમ્યાન રોજે રોજ અવનવા પ્રસાદ માતાજીને ધરાવીને ભક્તો માતાજી ની પ્રસન્નતા અને આશિર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. તો તમે પણ સોજી (રવા) સ્ટફ્ડ લાડુ – આ સ્વાદિષ્ટ પ્રસાદ માતાજીને ધરાવીને ધન્યતા અનુભવો અને પ્રસન્નતા અને આશિર્વાદ… Continue reading સોજી (રવા) સ્ટફ્ડ લાડુ – બહુ સરળ રીતે અને ફટાફટ તૈયાર થઇ જતા આ લાડુ બધાને પસંદ આવશે.