ઘરે બેઠા બેઠા પાણીપુરી યાદ આવી રહી છે તો સહેલાઇ થી ઘરે બનવો પાણીપુરી ની પુરી અને પાણીપુરી

મિત્રો કોરોના ના Quarantine ના સમય માં ઘરે રહો,પરિવાર સાથે રહો સુરક્ષિત રહો મિત્રો જિંદગી માં પહેલી વાર રીતે ઘરે રહેવા નો સમય મળ્યો છે તો ચાલો આપણે પરિવાર સાથે-પરિવાર માટે ખુબજ ઝડપી સહેલાઇ થી ઘરે બનવો પાણીપુરી ની પુરી અને પાણીપુરી આ વિડિઓ માં હું પાણીપુરી ની પુરી અને ફોદીના નું સ્વાદિષ્ટ પાણી કેમ… Continue reading ઘરે બેઠા બેઠા પાણીપુરી યાદ આવી રહી છે તો સહેલાઇ થી ઘરે બનવો પાણીપુરી ની પુરી અને પાણીપુરી

સહેલાઇ થી ઘરે બનવો વાટીદાળ ના ખમણ – જલારામ ખમણ હાઉસના ખમણ યાદ આવી રહ્યા છે? ઘરે બનાવો..

સહેલાઇ થી ઘરે બનવો વાટીદાળના ખમણ મિત્રો કોરોના ના Quarantine ના સમય માં ઘરે રહો,પરિવાર સાથે રહો સુરક્ષિત રહો મિત્રો જિંદગી માં પહેલી વાર રીતે ઘરે રહેવા નો સમય મળ્યો છે તો ચાલો આપણે પરિવાર સાથે-પરિવાર માટે ખુબજ ઝડપી સહેલાઇ થી ઘરે બનવો વાટીદાળ ના ખમણ આ પદ્ધતિ પ્રમાણે ખુબજ ઓછી સામગ્રી ની જરૂર પડશે… Continue reading સહેલાઇ થી ઘરે બનવો વાટીદાળ ના ખમણ – જલારામ ખમણ હાઉસના ખમણ યાદ આવી રહ્યા છે? ઘરે બનાવો..

સહેલાઇ થી ઘરે બનવો EggLess ચોકલેટે બર્થડે કેક શીખો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ…

સહેલાઇ થી ઘરે બનવો EggLess ચોકલેટે બર્થડે કેક Step By Step Baking to Decoration for beginner મિત્રો કોરોના ના Quarantine ના સમય માં ઘરે રહો,પરિવાર સાથે રહો સુરક્ષિત રહો Lockdown ના સમય માં જો કોઈ નો જન્મદિવસ કે કોઈ Celebration કરવું હોઈ તો કેક મેળવી મુશ્કેલ છે તો ચાલો અપને ઘરે કેક બનાવતા શીખીએ ચોકલેટે… Continue reading સહેલાઇ થી ઘરે બનવો EggLess ચોકલેટે બર્થડે કેક શીખો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ…

યીસ્ટ વગર ની બ્રેડ – સહેલાઇ થી ઘરે બનવો યીસ્ટ વગર ની બ્રેડ જૈન અને વૈષ્ણવો માટે ખાસ…

સહેલાઇ થી ઘરે બનવો યીસ્ટ વગર ની બ્રેડ જૈન અને વૈષ્ણવો માટે મિત્રો કોરોના ના Quarantine ના સમય માં ઘરે રહો,પરિવાર સાથે રહો સુરક્ષિત રહો. મિત્રો જિંદગી માં પહેલી વાર રીતે ઘરે રહેવા નો સમય મળ્યો છે તો ચાલો આપણે પરિવાર સાથે-પરિવાર માટે ખુબજ ઝડપી અને સહેલાઇ થી ઘરે બનવો યીસ્ટ વગર ની બ્રેડ જૈન… Continue reading યીસ્ટ વગર ની બ્રેડ – સહેલાઇ થી ઘરે બનવો યીસ્ટ વગર ની બ્રેડ જૈન અને વૈષ્ણવો માટે ખાસ…

ઝડપથી અને સરળતા થી ઘરે બનાવો હેલ્થી અને ટેસ્ટી મલ્ટિગ્રેઇન બ્રેડ કુકર અથવા ઓવેન ની મદદ થી

ઝડપથી અને સરળતા થી ઘરે બનાવો હેલ્થી અને ટેસ્ટી મલ્ટિગ્રેઇન બ્રેડ કુકર અથવા ઓવેન ની મદદ થી મિત્રો આજે અપને બનાવીશુ મલ્ટિગ્રાઇંન બ્રેડ જે ખુબજ સરળતા થી અને ઝડપ થી ઘરે બને છે ,જો આપની પાસે ઓવેન ના હોઈ તો પણ કૂકર માં સરળતા થી બનાવી શકાશે ,આ બ્રેડ માં ખુબજ માત્ર માં તંદુરસ્ત સામગ્રી… Continue reading ઝડપથી અને સરળતા થી ઘરે બનાવો હેલ્થી અને ટેસ્ટી મલ્ટિગ્રેઇન બ્રેડ કુકર અથવા ઓવેન ની મદદ થી

ગાજરનો હલવો – સૌથી સરળ અને સાત્વિક મીઠાઈ ગાજર નો હલવો બનાવની આસાન રીત

સૌથી સરળ અને સાત્વિક મીઠાઈ ગાજર નો હલવો બનાવની આસાન રીત મિત્રો કોરોના ના Quarantine ના સમય માં ઘરે રહો,પરિવાર સાથે રહો સુરક્ષિત રહો મિત્રો જિંદગી માં પહેલી વાર રીતે ઘરે રહેવા નો સમય મળ્યો છે તો ચાલો આપણે પરિવાર સાથે-પરિવાર માટે ખુબજ ઝડપી માઇક્રોવેવ માં થોડી મિનિટો માં જ બનવો સાત્વિક વિટામિન્સ થી ભરપૂર… Continue reading ગાજરનો હલવો – સૌથી સરળ અને સાત્વિક મીઠાઈ ગાજર નો હલવો બનાવની આસાન રીત

સૌથી સરળ ઘરે બનાવો ફરાળી અને તંદુરસ્તી માટે ખુબજ સારી ઓછા તેલ વળી સાબુદાણા ખીચડી

મિત્રો કોરોના ના Quarantine ના સમય માં ઘરે રહો,પરિવાર સાથે રહો સુરક્ષિત રહો મિત્રો જિંદગી માં પહેલી વાર રીતે ઘરે રહેવા નો સમય મળ્યો છે તો ચાલો આપણે પરિવાર સાથે-પરિવાર માટે ખુબજ ઝડપી માઇક્રોવેવ માં ૩-૪ મીનીટસ માં બનાવો સાબુદાણા ખીચડી આ પદ્ધતિ પ્રમાણે ખુબજ ઓછી સામગ્રી ની જરૂર પડશે અને સૌથી સરળ ઘરે બનાવો… Continue reading સૌથી સરળ ઘરે બનાવો ફરાળી અને તંદુરસ્તી માટે ખુબજ સારી ઓછા તેલ વળી સાબુદાણા ખીચડી

ખુબજ ઝડપી અને ઓછી સામગ્રી માંથી બનતી મીઠાઈ કલાકંદ

ખુબજ ઝડપી અને ઓછી સામગ્રી માંથી બનતી મીઠાઈ કલાકંદ મિત્રો કોરોના ના Quarantine ના સમય માં ઘરે રહો,પરિવાર સાથે રહો સુરક્ષિત રહો જિંદગી માં પહેલી વાર રીતે ઘરે રહેવા નો સમય મળ્યો છે તો ચાલો આપણે પરિવાર સાથે-પરિવાર માટે ખુબજ ઝડપી અને ઓછી સામગ્રી માંથી બનતી મીઠાઈ કલાકંદ શીખીયે સામગ્રી 200 grams પનીર 200 grams… Continue reading ખુબજ ઝડપી અને ઓછી સામગ્રી માંથી બનતી મીઠાઈ કલાકંદ

સૌથી સરળ ઘરે બનાવો બેકરી ની રેસીપી નાનખટાઈ

સૌથી સરળ ઘરે બનાવો બેકરી ની રેસીપી નાનખટાઈ મિત્રો કોરોના ના Quarantine ના સમય માં ઘરે રહો,પરિવાર સાથે રહો સુરક્ષિત રહો જિંદગી માં પહેલી વાર રીતે ઘરે રહેવા નો સમય મળ્યો છે તો ચાલો આપણે પરિવાર સાથે-પરિવાર માટે ખુબજ ઝડપી અને ઓછી સામગ્રી માંથી બનતી અને સૌથી સરળ ઘરે બનાવો બકેરી ની રેસીપી નાનખટાઈ સામગ્રી… Continue reading સૌથી સરળ ઘરે બનાવો બેકરી ની રેસીપી નાનખટાઈ